Nhập Khẩu Thiết Bị Y tế – Hàng Trung Quốc Chính Ngạch

Nhập Khẩu Thiết Bị Y tế – Hàng Trung Quốc Chính Ngạch

Thủ Tục Nhập Khẩu Thiết Bị Y tế – Nhập Khẩu Hàng Trung Quốc Chính Ngạch

 

Thị trường Nhập khẩu thiết bị y tế đeo tay ở châu Á đạt qui mô gần 7,3 tỉ USD trong năm 2019. Và có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 4,1%. Để đạt qui mô 8,91 tỉ USD vào năm 2024.

 

I- Một số điểm lưu ý khi xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Theo Công văn số 3593/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế. Về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định. Tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016. Và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung. Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Công văn số 7371/BYT-TB-CT ngày 25/12/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện nội dung. Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2016 của Chính phủ thì:.
Tất cả các trang thiết bị y tế đều phải được phân loại. Để làm căn cứ cho việc công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc cấp số đăng ký lưu hành.
Theo Điều 4 của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP. Trang thiết bị y tế gồm 2 nhóm được phân làm 4 loại như sau:.

 • Nhóm 1: gồm trang thiết bị y tế thuộc loại A.
 • Nhóm 2: gồm trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Việc phân loại trang thiết bị y tế phải được thực hiện bởi tổ chức có đủ điều kiện. Phải tuân thủ hướng dẫn phân loại theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016. Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế. Trừ trường hợp được thừa nhận kết quả phân loại theo Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016. Quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế.

II-Quy trình nhập khẩu thiết bị y tế

2.1.Tiến hành phân loại sản phẩm theo các nhóm: A, B, C, D.

Thành phần hồ sơ:.

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế (Catalogue).
 • Tài liệu, thông tin kỹ thuật của trang thiết bị y tế. (Materials and technical information of medical equipment).
 • Giấy chứng nhận bán hàng từ do (CFS – Certificate of Free Sale ). Của nhà sản xuất cấp của trang thiết bị y tế.

Thời gian hoàn thành phần loại. 15-20 ngày làm việc (sau khi hoàn thành hồ sơ hợp lệ và nộp lệ phí thành).

2.2.Khi kết quả phân loại thuộc loại A

Đối với trang thiết bị y tế được phân loại thuộc loại A. Chỉ được nhập khẩu sau khi đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ. Công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở Y tế các tỉnh, thành phố cấp. Ngoài hồ sơ hải quan, đơn vị nhập khẩu khi thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế. Phải cung cấp thêm các tài liệu sau:.

 • Bản phân loại trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục V. Ban hành kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP hoặc giấy tờ chứng minh kết quả phân loại trang thiết bị y tế.  Theo quy định tại Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016 quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế.
 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành (trong trường hợp đơn vị nhập khẩu không phải là chủ sở hữu số lưu hành).

2.3.Đối với trang thiết bị y tế được phân loại thuộc loại B, C, D

Đối với trang thiết bị y tế được phân loại thuộc loại B, C, D. Và thuộc danh mục trang thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế.

Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế chỉ được nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện sau:.

 • Có Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT.
 • Bản phân loại trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục V. Ban hành kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP hoặc giấy tờ chứng minh kết quả phân loại trang thiết bị y tế theo quy định. Tại Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016 quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế.
Đối với trang thiết bị y tế được phân loại thuộc loại B, C, D. Và không thuộc danh mục trang thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT.

Đơn vị nhập khẩu, khi thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế. Phải cung cấp thêm Bản phân loại trang thiết bị y tế theo mẫu quy định. Tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP. Hoặc giấy tờ chứng minh kết quả phân loại trang thiết bị y tế theo quy định. Tại Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016. Quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế.

III- Hồ sơ cần chuẩn bị như sau :

 • Văn bản đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu (Có Mẫu).
 • CFS (Hợp thức hóa lãnh sự quán).
 • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc ISO 9001.
 • LOA (Hợp thức hóa lãnh sự quán).
 • Tài liệu kỹ thuật mô tả chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu bằng tiếng Việt (Có mẫu hướng dẫn).
 • Catalogue miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu.
 • Tài liệu đánh giá lâm sàng và tài liệu hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất đối với trang thiết bị y tế.
 • Báo cáo kết quả nhập khẩu trang thiết bị y tế đến tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đối với trường hợp giấy phép nhập khẩu đã hết hạn mà không thực hiện việc gia hạn (Có mẫu).

Thời gian hoàn thành: 8-12 tuần.

IV-Thủ tục phân loại trang thiết bị y tế:.

1. Lập hồ sơ, gồm các giấy tờ:

 • Văn bản đề nghị cấp bản phân loại trang thiết bị y tế.
 • Tài liệu kỹ thuật (catalogue) mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế.
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế.
 • Bản tiêu chuẩn mà hãng sản xuất trang thiết bị y tế công bố áp dụng.
 • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực.
 • Chứng nhận phân loại và lưu hành tự do. Chứng nhận hợp chuẩn (nếu có).

2. Gửi hồ sơ về Viện trang thiết bị và công trình y tế.
3. Đợi phản hồi, bổ sung chỉnh sửa nếu cần.
4. Nhận kết quả phân loại.
Hàng nhập khẩu phải đăng ký lưu hành. Ngoài ra, với hàng loại B, C, D, thì ngoài phân loại như trên. Bạn cần xin giấy phép nhập khẩu nếu thuộc danh mục phải xin giấy phép.

Thủ tục đăng ký lưu hành thiết bị y tế.

Để được nhập khẩu và lưu hành trang thiết bị y tế của nước ngoài chưa có số lưu hành tại Việt Nam. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới số lưu hành cho thiết bị ý tế nhập khẩu. Quy định tại Chương IV Nghị định 36/2016/NĐ-CP (từ Điều 17).
Nhà nhập khẩu làm hồ sơ nộp cho Bộ Y tế, gồm:.

 • Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành.
 • Bản phân loại trang thiết bị y tế.
 • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng.
 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho cơ sở thực hiện việc đăng ký.
 • Tài liệu xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang thiết bị y tế cấp.
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do.
 • Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt.
 • Tài liệu kỹ thuật (catalogue). Mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế.
 • Mẫu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế.
 • Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế.

Trường hợp đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Cần có thêm Giấy chứng nhận hợp quy.

V. Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế.

5.1.Danh mục trang thiết bị y tế phải cấp giấy phép nhập khẩu.

Danh mục này quy định trong Thông tư 30/2015/TT-BYT. Trong đó, bạn cũng có thể tìm hiểu về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Thông tư liệt kê 49 loại, chia thành 2 nhóm:.

 • Thiết bị chẩn đoán, chẳng hạn như Máy chụp X quang, máy siêu âm, máy đo nhịp tim.
 • Thiết bị điều trị, như: dao mổ, máy gây mê, thiết bị lọc máu.

Giờ nếu biết hàng bạn định nhập thuộc diện phải xin phép thì làm thế nào?.
Thì cần tìm hiểu xem ai cấp, hồ sơ thế nào, và các bước thực hiện ra sao.

5.2.Thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế có thẩm quyền quyết định việc cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ trưởng có thể ủy quyền cho Thứ trưởng, Vụ trưởng ký các quyết định cấp phép (như hình).

5.3.Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế.

Hồ sơ xin cấp mới giấy phép nhập khẩu gồm những loại giấy tờ chính như sau:.

 • Đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu (theo mẫu).
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực.
 • Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO còn hiệu lực của nhà sản xuất.
 • Giấy ủy quyền còn hiệu lực của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho người nhập khẩu (theo Mẫu).
 • Tài liệu kỹ thuật mô tả chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu bằng tiếng Việt (theo Mẫu).
 • Cataloge miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại trang thiết bị.
 • Tài liệu đánh giá lâm sàng và tài liệu hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất đối với trang thiết bị y tế.
 • Báo cáo kết quả nhập khẩu trang thiết bị y tế (theo mẫu) đối với trường hợp giấy phép nhập khẩu đã hết hạn mà không thực hiện việc gia hạn.

Đó là hồ sơ xin cấp mới giấy phép. Với hồ sơ khi muốn gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nhập khẩu. Bạn tham khảo chi tiết trong các điều 7, 8, 9 Thông tư 30.

5.4.Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Thủ tục cấp phép mới gồm các bước chính như sau:.

 • Nộp hồ sơ xin cấp phép tại Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế).
 • Chờ phản hồi của Vụ.
 • Bổ sung chỉnh sửa hồ sơ nếu cần.
 • Được cấp giấy phép, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ; hoặc bị từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Chi tiết từng bước được nêu trong Điều 41 Nghị định 36/2016/NĐ-CP, và Điều 12 Thông tư 30.
Lưu ý:.

 • Công văn 5464/BYT-TB-CT và 3593/BYT-TB-CT về quản lý trang thiết bị y tế kể từ ngày 1/7/2017 khi thực hiện nhập khẩu phải có kết quả phân loại trang thiết bị y tế do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Từ ngày 1/1/2018 giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế sẽ được thay thế bằng Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng với trang thiết bị y tế loại A; và Thủ tục đăng ký lưu hành với trang thiết bị y tế loại B, C, D.
 • Tra cứu giấy phép nhập khẩu bộ y tế trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

  Các bước làm thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế.

  1: Xin giấy phép nhập khẩu (nêu trên).
  2: Nộp hồ sơ tại cơ quan hải quan.
  3: Làm thủ tục thông quan.
  Về hồ sơ hải quan, gồm những chứng từ chính như. Hóa đơn thương mại, Vận đơn, Hóa đơn phụ phí.

  NGOÀI RA, CẦN BỔ SUNG CÁC HỒ SƠ ĐI KÈM THEO SỰ PHÂN LOẠI:.
  • Đối với hàng thiết bị y tế loại A (Nhóm rủi ro thấp ).
  • Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn do sở Y tế Tỉnh, Thành Phố cấp.
  • Bản phân loại trang thiết bị y tế theo phụ lục 5, nghị định 36/2016/NĐ-CP. Hoặc Giấy tờ chứng minh kết quả phân loại (Thông tư 42/2016/TT-BYT).
  • Giấy ủy quyền chủ sở hữu lưu hành (TH đơn vị nhập khẩu ko phải chủ sở hữu lưu hành).
  • Đối với hàng thiết bị y tế loại B,C,D ( Nhóm rủi ro cao, cao nhất là D ) thuộc danh mục thiết bị y tế theo thông tư 30/2015.
  • Giấy phép nhập khẩu (như cũ).
  • Bản phân loại trang thiết bị y tế. Hoặc Giấy tờ chứng minh kết quả phân loại.
  • Đối với hàng thiết bị y tế loại B,C,D. Nhưng không thuộc danh mục thiết bị y tế theo thông tư 30.
  • Bản phân loại trang thiết bị y tế. Hoặc Giấy tờ chứng minh kết quả phân loại.

 

Tags: , , , , , , ,